MFH ambulanta

U okviru MFH ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje specijalističkih pregleda, manji operativni zahvati u lokalnoj anesteziji (ateromi, kožni tumori, incizije), previjalište, postavljanje intramaksilarnih imobilizacija i njihovo uklanjanje, šivenje manjih rana.