Odsjek za ORL i MFH

U okviru Odsjeka za ORL i MFH obavljaju se sledeći poslovi: prijem i njega pacijenata, obavljanje vizite i utvrđivanje potrebe za njegom pacijenata, obavljanje operativnih zahvata i lokalnoj i opštoj anesteziji, aplikacija tabletarnih, muskularnih i venskih medikamenata. Intervencije iz oblasti ORL i MFH, inhalacione terapije, previjanja i primarne obrade manjih rana incizije na licu i vratu, repozicije viličnog zgloba i drugi hitni pregledi u toku pirpavnosti ljekara specijalista ORL i MFH.