ORL ambulanta

U okviru ORL ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje specijalističkih pregleda, obavljanje intervencija (tamponada: prednja, promjena i njega trake od stoma, ispiranje uha, inhalacije, policerovanje, precovanje, aspiracija stranog tijela iz uha, aplikovanje subtilis vakcina i dr.), šivenje manjih povreda iz oblasti ORL.