Prijemna odjeljenska ambulanta

U okviru Prijemne odjeljenske ambulante obavljaju se sledeći poslovi: prijem pacijenata, urgentni pregledi iz oblasti ototrinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, medicinsko tehničke intervencije (prednja i zadnja tamponada nosa, sutura rane, repozicija prlikom preloma nosnih kostiju i vilice), zamjena i toleta traheostome, aspiriranje pacijenata sa treheostomom, previjanje, ispiranje uha, konsultativni pregledi, precovanje nosa kod djece, frenulum (op), uzimanje brisa iz nosa, inhalacije i dr.